U bent hier

Biënnale van de schilderkunst 2018

Het mudel onderzoekt hoe kunstenaars de problematiek van ecologie en verantwoord omgaan met het landschap aankaarten in hun werk. Het samengaan van mens en natuur, stad en landschap, inspireert artiesten reeds decennia.

De Biënnale van de Schilderkunst is in 2018 aan haar zesde editie toe. De drie regionale musea van de Leiestreek werken opnieuw samen om schilderkunst uit de laatste 150 jaar samen te brengen. Deze editie spitst zich toe op het landschap, een genre dat reeds een lange historiek kent, maar ook vandaag een pregnant onderwerp vormt voor heel wat hedendaagse kunstenaars in relatie tot onder meer ecologie, politiek en globalisatie. Kunst, moderniteit en de Leiestreek zijn meer dan anderhalve eeuw met elkaar verbonden – van de landschapsschilders uit de negentiende eeuw, de Vlaamse expressionisten en de Nieuwe Visie tot hedendaagse creaties

Het mudel onderzoekt hoe kunstenaars de problematiek van ecologie en verantwoord omgaan met het landschap aankaarten in hun werk. Het samengaan van mens en natuur, stad en landschap, inspireert artiesten reeds decennia. Sommige van hen sublimeren het landschap om aan te tonen dat we er best zorg voor dragen, in schril contrast met anderen die aan de alarmbel trekken door de grimmige aspecten van landschapsbeheer in de verf te zetten of door een verstikkende stad te schilderen. De reis in mudel begint met Xavier De Cock, de eerste kunstenaar die bewust de Leiestreek in open lucht ging gaan schilderen. Met werk van o.a. Saar De Buysere, Xavier De Cock, Wim Delvoye, Stief Desmet, Yun Fei-Yi, Alain Huck, Stefan Peters, Nayra Martin Reyes, Raquel Maulwurf, Greet Van Autgaerden, Lucien Van den Driessche, Edmond Van Dooren.

I.s.m. het Museum Dhondt-Dhaenens en het Roger Raveelmuseum

01/07/2018 tot 30/09/2018