U bent hier

Affiches Belle Epoque

In de Belle Époque zijn affiches ontzettend populair: er is sprake van een ware ‘affichomanie’. Liefhebbers, onder wie Ernest de Try, gaan ze verzamelen. In 1934 schonk die laatste meer dan 300 affiches aan het Archief van de Stad Brussel.

Een uitzonderlijke collectie

Tussen 1885 en 1914 beleefde Brussel een van de meest welvarende periodes in haar geschiedenis. En dat vanuit economisch, sociaal, politiek, technologisch, stedenbouwkundig én - vooral - cultureel oogpunt. De opkomst van kunstenaarskringen en de Art Nouveau bezorgde de Belgische hoofdstad een vooraanstaande plaats in de creatieve scène van Europa.

De geïllustreerde affiche, die met veel verbeeldingskracht verschijnt in het Parijs van de jaren 1870-1880, maakt in Brussel direct veel enthousiasme los. Beroemde en miskende artiesten wagen zich aan het vluchtige, technisch veeleisende en zo opwindende medium, dat kleur brengt in de stad en haar buitenwijken. De affiches met reclameboodschappen kondigen de consumptiemaatschappij aan. Uiteenlopende producten worden aangeprezen: van telefoons tot fietsen, van auto’s over koekjes en chocolade tot koffie, tabak en alcohol. Daarnaast wordt de aandacht ook gevestigd op circus- en andere theatervoorstellingen. De artiesten zetten hun zinnen op het beeld van de vrijgevochten vrouw uit de burgerij: ze wordt het mikpunt van het verlangen naar luxe en moderniteit.

Onder impuls van de wereldtentoonstellingen gaan niet alleen artiesten, maar ook Brusselse drukkers met elkaar wedijveren en tegen elkaar opbieden. Ze maken zich de technieken van de lithografie in kleur eigen en moeten, technisch gezien, al snel niet meer onderdoen voor hun Parijse collega’s.

Ernest De Try, een man, een verrassende collectie

In de Belle Époque zijn affiches ontzettend populair: er is sprake van een ware ‘affichomanie’. Liefhebbers, onder wie Ernest de Try, gaan ze verzamelen. In 1934 schonk die laatste meer dan 300 affiches aan het Archief van de Stad Brussel. De drijfveer achter de Try’s verzameling is niet gekend, maar er spreekt wel een bijzondere aandacht uit voor het dagelijkse leven – én voor Brussel.

Ernest de Try werd in 1881 Brussel geboren, en stierf er in 1960. Vanaf 1906 trok hij naar Afrika, waar hij heel wat projecten opzette als investeerder, vertrouwensman en bestuurder. Als zakenman was hij ook binnen de perswereld actief. Hij leidde kranten en ging aan de slag als correspondent voor de Europese pers. Het jaar 1929 betekende het einde van zijn koloniale activiteiten. Hij ging zich vooral wijden aan literatuur en poëzie, een passie die hij al sinds zijn jeugd koesterde.
De verzameling van Try werd nog nooit op deze manier aan het publiek getoond. Met het oog op de conservatie, bevat de tentoonstelling vooral reproducties. Die werden niet ingekaderd en herinneren zo aan hun uitzonderlijke overvloed in de straten van toen. Een twintigtal ingekaderde originelen laten toe mee te genieten van de schoonheid en de subtiliteit van de in die tijd gebruikte lithografische inktsoorten. Wie de tentoonstelling bezoekt, krijgt onderweg een originele soundtrack met muziek uit de Belle Époque te horen. Die werd gecomponeerd door Marc Danval.

 

09/05/2018 tot 03/09/2018