U bent hier

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA & Walter Niedermayr - deSingel, Antwerpen

De Japanse architecten Kazuyo Sejima (°1956, Ibaraki) en Ryue Nishizawa (°1966, Tokio) werken samen onder de naam Sanaa (Sejima And Nishizawa Associated Architects). Hun haast efemere realisaties zijn minimalistisch, technisch geavanceerd en bouwtechnisch uitdagend. Tot hun indrukwekkende portfolio behoren de 'Dior Building' in Tokio (2003) en het '21st Century Museum for Contemporary Art' in Kanazawa (2004).

God(en), een handleiding - Tour & Taxis, Brussel

Religies zijn diep in onze samenleving ingebed en daardoor ook alomtegenwoordig. Films, fotozones, prachtige objecten uit grote internationale musea, gewone gebruiksvoorwerpen, muziek, artistieke installaties en een live theaterstuk laten u zien hoe universeel religies zijn in hun vragen en hoe verschillend ze zijn in hun antwoorden. Deze tentoonstelling, ontworpen door specialisten (etnologen, historici en filosofen), laat jong en oud godsdiensten uit alle hoeken van de wereld verkennen.

Ganjifa, speelkaarten in India - Nationaal Museum van de Speelkaart TRAM 41, Turnhout

'Ganjifa' betekent zowel kaartspel als speelkaart. Traditioneel zijn Indische speelkaarten rond en worden ze volledig met de hand gemaakt met materialen die de makers in hun omgeving vinden: papier, textielresten, lompen, ander afval en voor de hele dure kaarten schildpad of ivoor. Recyclage is dagelijkse praktijk. Ook de verven en kleuren maken ze uit natuurlijke grondstoffen. U ontdekt de verschillende soorten kaarten, de goedkope simpele versies en de luxueuze dure spellen, kaartendoosjes in alle vormen en kleuren en ten slotte de fabricage oude stijl.

Bredene campinggemeente: vroeger en nu - Staf Versluyscentrum, Bredene

Kampeerders hebben in Bredene eigenlijk altijd een tweede thuis gevonden. Van de eerste eenvoudige bivakplaatsen in de duinen tot de modern uitgeruste kampeerterreinen van nu. De tentoonstelling wil een beeld schetsen van deze evolutie, aan de hand van documenten, foto- en filmmateriaal en objecten. De expositie is dus meer dan een erfgoedtentoonstelling. Ook het moderne kampeerleven, in al zijn aspecten, komt ruim aan bod.

No matter how bright the light, the crossing occurs at night - Extra City, Antwerpen

De kunstenaars leggen zich allemaal toe op verschillende facetten van geestverschijnselen – begrepen als afwezigheden, gevangen in een paradoxaal heden of een onderbroken verleden dat gedwongen is terug te keren. Daarbij gaat het er niet om geesten zichtbaar te maken, maar om een onderzoek naar de onderlinge machtsverhoudingen, de institutionele verschijningsvormen ervan en de vormen van ‘verlichting’ die schaduwen en patronen produceren. Het stelt bovendien de mogelijkheid in vraag om met die geesten te spreken en hun transformatiepotentieel te ontketenen.

Before Art Brussels. De eerste actuele kunstmarkten in België - KMSK, Brussel

Ter gelegenheid van de 25ste editie van Art Brussels, willen de Koninklijke Musea het verleden schetsen van de Vereniging der Galerijen voor Hedendaagse Kunst van België. Galeries zoals onder meer Cogeime, Baronian, Carrefour, Stéphane Janssen, Richard Foncke, Montjoie, New Smith en Vokaer waren er actieve leden van. Deze Vereniging, die officieel opgericht werd in 1967 en werd opgeheven in 2000, organiseerde vanaf 1968 de eerste beurzen voor hedendaagse kunst in Brussel.

De Gustibus... - Broelmuseum, Kortrijk

De Gustibus heeft zowel aandacht voor eten als activiteit, als voor voedsel als materie. Inspiratiebron is de historische verzameling schilderijen van het Brioelmuseum. Verschillende thema's komen aan bod: de smaak, het eten als ritueel, slanklijnen versus overdaad, de plastische kwaliteiten van voedsel, het vanitasmotief, voedsel als commercieel product, het sociale aspect van samen tafelen, ... Daarnaast kan 'eten' ook opgevat worden als 'geestelijk voedsel' en staat voedsel symbolisch ook voor vergankelijkheid, memento mori en de dood.

Voorbij goed en kwaad - Museum Dr. Guislain, Gent

GOED en KWAAD is een tegenstelling die elke samenleving beheerst en intrigeert. Elke samenleving kent verboden en geboden of scheidingslijnen tussen wat niet mag en wat moet. Moraal is een onderwerp dat ook ieder mens binnen die samenleving bezighoudt, doet nadenken en bij momenten zelfs doet huiveren. Aan de hand van voorwerpen, afbeeldingen en documenten wordt die rijke geschiedenis over moraal en misdaad gestalte gegeven.

Anton Henning - S.M.A.K., Gent

Hoewel Anton Henning (°1964, Berlijn) voornamelijk als schilder geboekstaafd staat, dekt zijn werk vele ladingen. Zowel schilderkunst, beeldhouwkunst, installatiekunst en zelfs interieurontwerp maken deel uit van zijn oeuvre. In dit opzicht kan het werk van Anton Henning bekeken worden als de hedendaagse versie van het zogenaamde ‘gesamtkunstwerk’, dat steeds probeert alle kunstvormen in één groot geheel onder te brengen.

Pagina's

Abonneren op www.tento.be RSS