U bent hier

Trésor de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Kathedraalschat
Een kwestie die heel wat vragen oproept bij het publiek: Wat is een ‘kathedraalschat’?
 

Dit is geen museum maar oorspronkelijk voornamelijk een geheel van voorwerpen die te maken hebben met de viering van de eredienst in een kathedraal: in de eerste plaats de relieken die er bewaard zijn, maar ook heilige vaten, priestergewaden, manuscripten, boeken en historische documenten. Zo vindt men in een kathedraalschat miskelken, patenen (hostieschaaltjes), cibories (waarin de hosties worden bewaard), monstransen (waarin de hostie ter verering wordt getoond), kruizen, kandelaars, liturgische gewaden die tijdens de erediensten worden gedragen, boeken, missalen, enz.
 
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Doornik heeft het geluk veel van deze eredienstvoorwerpen te hebben bewaard, waarvan sommigen tentoon worden gesteld in de Schat.
 
In de loop der eeuwen zullen deze voorwerpen verrijkt worden met artistieke creatie, zoals grote reliekschrijnen, en soms erkend worden als wereldkunstwerken. De bisschoppen en het kapittel van de kathedraal zullen er soms minder collectievoorwerpen aan toevoegen die minder te maken hebben met de eredienst.
 
Zo zijn er in Doornik de schrijnen van Onze-Lieve-Vrouw, de Heilige Eleutherius en Damoiseaux, het Byzantijnse kruis (jammer genoeg gestolen in 2008), relikwieën van ivoor, koortapijten maar ook prachtige schilderijen en andere waardevolle voorwerpen...
 
Dit geheel draagt bij tot het duurzame en uniek karakter van deze kathedraal, die erkend is door de UNESCO als werelderfgoed.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
7500 Tournai
Place de l'Evêché
Wallonië
Henegouwen
+32(0) 69 84 34 69

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN