U bent hier

1968 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1968
1968 - 6de jaargang

Gerelateerde Artikels

Nederlandse Anonymus - Geboorte van Jezus

Toen Jan van Eyck nog een kind was - omstreeks 1400 - ontstond in zijn landstreek dit kostbaar sc

Jacques Moeschal – Teken

Ditmaal eens geen kunstwerk uit een museum of uit een kerk, maar een kunstwerk dat aan de openbar

Meester van de Mariaboodschap van Aix-en-Provence - De profeet Jeremias
Sedert 1923 kan men in het Museum voor Oude Kunst te Brussel te midden van de vele fraaie werke
Pierre Bonnard - Naakt in tegenlicht

Ons openbaar kunstbezit heeft in zijn collecties niet veel werk van Pierre Bonnard, maar het bezi

Alik Cavalière - Nooit joeg de wind groene bladeren op

Wanneer men, tijdens de Biennale van Venetië in 1964, de zaal binnenkwam waar Alik Cavaliere

Gillis Mostaert - Christus door Pilatus aan het volk getoond
Het schilderij dat ons bezighoudt wordt in de oudere literatuur beschreven als de voorstelling
Antoon van Dyck - Calvarie met Sint Franciscus

Het is slechts de tweede maal dat Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen zijn tribune openstelt voor één der allergrootste Vlaamse schilders, te weten voor Antoon van Dijck : na de 'St. Maarten' (jaargang 2, 1964, nr. 23) komt deze 'Calvarie' aan bod. Spijtig wordt de Dendermondse O.-L.-Vrouwekerk praktisch evenmin bezocht als de Zaventemse parochiekerk. 

Francis Bacon - Paus met uilen

De internationale erkenning van Bacon dateert uit 1959, het jaar der tentoonstelling 'Nieuwe

Albert van Dyck - Kempisch meisje

Albert Van Dyck was nog geen vijftig jaar toen hij in 1951 te Antwerpen overleed, maar toch behoort zijn œuvre thans reeds tot ons kunstpatrimonium en met heel wat van zijn tekeningen en doeken kan hij de vergelijking doorstaan met hét beste dat de grootste onzer schilders uit de jongste decennia hebben voortgebracht. 

Xavier Mellery – Vrouwenprofiel

Laat staan dat de hier geboden tekening wegens haar verlokkelijke, op geen ogenblikkelijk treffend effekt berekende, uit diepe en stille contemplatie geboren schoonheid, als een kostbaar kunstbezit mag gelden, dan nog zou haar meerzijdige betekenis onvermoed blijven indien zij niet gewaardeerd werd in verband met de kunstenaar die haar schiep en met de tijd waarin zij ontstond.

Rafaël Coxie -Het laatste oordeel

Op het einde van de 15de eeuw vervaardigde Cornelis van de Goes een 'Laatste oordeel' voo

Brugs (?) Meester - Calvarie met de Heilige Catharina en Barbara

Uiterst zeldzaam zijn de bewaarde schilderijen op paneel die dagtekenen uit de tijd voor de gebroeders Van Eyck. De vroegste Eyckiaanse werken situeert men rond 1423-1426. Ongetwijfeld werd die voortaan schitterende produktie voorafgegaan door een lange traditie die in regionale schildersscholen tot ontwikkeling kwam.

Daniël Seghers - Guirlande met de Heilige Theresia van Avila

Daniël Seghers werd op 5 december 1590 te Antwerpen geboren en stierf aldaar in 1661.

James Ensor - Ensor vóór zijn schildersezel

In alle tijdstippen van zijn leven heeft Ensor zichzelf geportretteerd: in schilderijen, in teken

Victor Vasarely – Geminorum

Doorgaans wordt de abstracte schilderkunst in twee kampen verdeeld: aan de ene kant dat van het l

Roger Raveel - Herinnering aan het doodsbed van mijn moeder

Roger Raveel werd op 15 juli 1921 geboren te Machelen aan de Leie, waar hij nog woonachtig is en

Joos van Cleve - Het Kind Jezus en Sint Jan

Nauwelijks een paar jaren geleden verwierven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de kunsthandel een middelmatig groot paneel met de voorstelling van de elkaar zoenende kinderen Jezus en Sint-Jan, een schilderij dat zich naderhand als een van de meest charmante werken van 's rijks niet weinig omvangrijke museumcollectie zou opdringen. 

Henry van de Velde - Zesarmige kandelaar

Het uitgangspunt voor deze kunstbeschouwing is de zilveren kandelaar in het bezit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.

Hans Bol - landschap met jachttaferelen

Hans Bol behoort tot de Mechelse school van landschapschilders waarvan de meesten bij een 'do

Arman - Verbolgen violen

Carl Andre, een van de radicaalste vertegenwoordigers van de Minimal Art, heeft ergens gezegd:

Honoré Daumier - De prentenliefhebbers

De Franse kunstenaar Honoré Daumier werd geboren op 26 februari 1808 in de oude havenstad

Anoniem Vlaams Meester - Portret van Jan zonder Vrees

Jan zonder Vrees, tweede hertog van Bourgondië uit het huis van Valois, graaf van Vlaanderen

Anoniem - Sint Paulus

In hun boek gewijd aan de 'massa-cultuur' van de twintigste eeuw stellen B.

Rogier van der Weyden - Portret van Filips de Croy

De portretkunst is een cultuurverschijnsel, dat in de Westerse wereld verloren gaat met de ondergang van de Romeinse oudheid en op het einde van de middeleeuwen herboren wordt.

 

Jacob Jordaens - Het schip van Odysseus door Calypso bevoorraad

Het zal misschien de bewonderaars van sommige door Jordaens met zware, murwe pasta geschilderde d

Quinten Metsys - De triptiek van de broederschap der Heilige Anna te Leuven

Weinig schilderijen zijn zo helder opgebouwd als de triptiek met 'De familie van de H.

André Beauneveu (?) - Heilige Katharina

Omstreeks 1200 stichtte de graaf van Vlaanderen, Boudewijn IX, in de boomgaard van zijn kasteeldo

Georges Seurat - De Seine bij la Grande-Jatte

Dertig jaar geleden kwamen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel in het bezit van een aantal uitzonderlijk fraaie schilderijen van Franse meesters. Dit, dank zij een vorstelijke schenking van Anna Boch, een meer dan verdienstelijke kunstenares, die innig bevriend was geweest met de toongevende impressionisten en hun werk met liefde en speurzin had verzameld.