U bent hier

Themanummer Bruegel in zwart-wit

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) verzamelt alle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch erfgoed. De verzamelingen omvatten ontelbare authentieke en vaak unieke informatiebronnen, waaronder Romeinse munten, middeleeuwse handschriften, historische kranten, muziekpartituren en grafische kunst. De grafiekverzameling alleen al bevat 1 miljoen gravures, etsen, houtsneden, tekeningen, foto’s, affiches,... Die worden in het Prentenkabinet van KBR bewaard en beheerd. De oude Nederlanden hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van de grafische kunsten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral de Vlaamse en Hollandse school bijzonder goed zijn vertegenwoordigd in de collectie. KBR verzamelt ook stelselmatig het grafische werk van Belgische kunstenaars. Topstukken zijn tekeningen en prenten van en naar meesters als Pieter Bruegel de Oude, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, James Ensor en Léon Spilliaert. Daarnaast bewaart KBR kleinere ensembles grafiek en tekeningen van de Franse, Duitse, Italiaanse, Britse en Spaanse scholen. De niet-westerse scholen zijn vertegenwoordigd met een belangrijk ensemble Japanse prenten en een uitzonderlijke collectie Congolese tekeningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het Prentenkabinet van KBR heeft een speciale band met het werk van Bruegel: het bewaart een complete verzameling Bruegelprenten en is sinds lange tijd een voortrekker in het Bruegelonderzoek. Verschillende conservatoren en wetenschappers bestudeerden leven en werk van Bruegel en ook vandaag proberen we nieuwe inzichten te krijgen in Bruegel en zijn kunst ‘op papier’. De resultaten van het meest recente onderzoek ontdekt u samen met de volledige prentcollectie van Bruegel in de tentoonstelling The World of Bruegel in Black and White, georganiseerd naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het overlijden van de kunstenaar. Zijn volledige grafisch oeuvre wordt tentoongesteld in de prachtige vertrekken van het achttiende-eeuws Paleis van Karel van Lotharingen, dat voor de gelegenheid, en dankzij de Regie der Gebouwen, Toerisme Vlaanderen en de Nationale Loterij volledig toegankelijk kon worden gemaakt en stijlvol werd heringericht. In de zestiende eeuw waren onze streken het centrum voor de productie van en de handel in prenten. Bruegel en zijn uitgever, Hieronymus Cock, speelden daarbij een sleutelrol. Dankzij de afdrukken verspreidde het werk van kunstenaars (en dus ook hun naam en faam) zich bij een internationaal en sociaal divers publiek. Het meesterlijk vakmanschap en de ondernemingszin van Bruegel en Cock staan centraal in de tentoonstelling. U maakt kennis met het medium prent, het eerste visuele massamedium en u ziet hoe het productieproces verliep, van tekening tot prent. De focus ligt op de originaliteit van Bruegels grafische werk, dat als een volwaardig deeloeuvre naast zijn schilderwerken staat. Het is minder gekend, maar minstens even fascinerend. Alle prenten werden met de steun van het Fonds Baillet Latour door onze restaurateurs behandeld en opnieuw gemonteerd opdat ze in de beste omstandigheden kunnen worden getoond en zo goed mogelijk worden bewaard. De tentoonstelling luidt een nieuw tijdperk in voor KBR, die meer dan ooit toegang geeft tot haar uitzonderlijke patrimonium. We werken aan een zo breed mogelijke online ontsluiting van onze collecties en richten onze museale ruimten volledig opnieuw in. Na de Bruegel-tentoonstelling zal een geheel nieuw museum openen rond de middeleeuwse handschriften uit de Librije van de Hertogen van Bourgondië, die de oorsprong van KBR symboliseren.

Sara Lammens

Algemeen directeur a.i. KBR

OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!