U bent hier

Museum Godshuis Belle (gesloten)

De collectie werd verhuisd naar het Yper museum in de Lakenhallen.

 

Archief

Het is soms een goed bewaard geheim, maar veel OCMW’s bezitten een prachtige kunstcollectie, een gevolg van eeuwen caritas, naastenliefde, door hun voorgangers in hospitalen, gods- en weeshuizen, instellingen voor vondelingen enz. Wie rijk en gelovig was, hoopte door goede daden ‘zijn hemel’ te verwerven. Dit godshuis uit 1276 was eerst een hospitaal en later een instelling voor bejaarde vrouwen. In de kapel zie je de allermooiste stukken uit de OCMW-collectie: schilderijen, beelden, meubels enz. Blikvanger is een paneel uit 1420, dat is nog vóór Jan van Eyck, met de Maagd Maria en de schenkers van het werk, Yolente Belle en Joos Bryde.

Een gedenkplaat herinnert aan Jan Yperman (+1332), ‘den befaamden geneesheer’. Yperman werkte hier en woonde naast het godshuis. Hij schreef wetenschappelijk werk in het Vlaams, wat uitzonderlijk was.
8900 Ieper
Rijselstraat
38
Vlaanderen
West-Vlaanderen

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN