U bent hier

1991 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1991
1991 - 29ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens in Leuven

Eustachius Chapuys en Victor Vander Kelen-Mertens Draaiboek van een museum Leuven heeft een Stede

Exlibris
Woord vooraf Vorig jaar publiceerde Openbaar Kunstbezit een overzicht van de Belgische kunst ti
Fragmenten van architectuur in Belgie - 1980-1990

Woord vooraf Vorig jaar publiceerde Openbaar Kunstbezit een overzicht van de Belgische kunst tijd

De Sint-Baafskathedraal in Gent - Monument en heiligdom

De Sint-Baafskathedraal is de meest volledige illustratie van de geschiedenis en de cultuur van de stad Gent. Zij staat op de plaats van de oudste municipale bidplaats, gewijd aan Sint-Jan, patroon van de Portus Gandensis. Zij gaf aan het vroege Gent bestaansrecht en was de eerste en voornaamste parochiekerk.

Haar koorruimte is het belangrijkste interieur van de machtige middeleeuwse stad, haar toren is de hoogste. Niettemin bewaart haar crypte schier onderontwikkelde uitingen van volksdevotie, terwijl boven het meest prachtlievende en symboolrijke schilderij ter wereld schittert.

Haar ongeëvenaarde artistieke uitrusting weerspiegelt de op- en neergang van de stede, of liever zij spiegelt ze voor. Zij is de uitdrukking van de hoogste spirituele en culturele ambities. Geen paus, koning of kardinaal bestelde Het Lam Gods, maar een Gents patriciër. In deze stad was er geen vorstelijke residentie, maar de bisschoppen beoefenden een prinselijk mecenaat. Ook in slechte tijden bleef men voor deze kerk ijveren: zowel uit de geuzentijd als de Franse overheersing bewaart zij kunstwerken.

Bovenal getuigt de Sint-Baafs van een onafgebroken koppeling tussen het streven naar eeuwige, universele waarden en de beleving van aan tijd, plaats en persoon gebonden belangen, zo zij al niet de synthese ervan heeft betracht.