U bent hier

De Museumstichting

 

Door de overdracht van provinciale bevoegdheden naar lokaal of gewestelijk niveau dreigden provinciale musea in Antwerpen het kind van de rekening te worden. Een fusie met de stedelijke musea bleef voor veel politici een griezelverhaal. Hier werd een mouw aan gepast met de oprichting van De Museumstichting.

 

In de provincie Antwerpen werden samenwerkingen tussen provinciale en stedelijke musea decennia lang bemoeilijkt door tegenstrijdige politieke meningen. Dit leidde soms tot bizarre intercommunales met of zonder de stad, of tot provinciale musea die niet dezelfde invalshoek kenden als de stedelijke. Door de overdracht van de culturele bevoegdheden naar lokaal of gewestelijk niveau dreigde dit nog moeilijker te worden. Nu besliste de provincieraad van Antwerpen over de oprichting van De Museumstichting. 

 

 

De Museumstichting

 

 

Begin 2017 zal De Museumstichting rechtspersoonlijkheid krijgen en fungeren als een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van het provinciebestuur. Het provinciaal ModeMuseum, Fotomuseum en het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant DIVA vormen deze stichting van openbaar nut. Volgens de provincie zal er voor de bezoekers niets veranderen. De musea gaan vooral achter de schermen de krachten bundelen. Het nieuwe overkoepelende bestuur van de drie musea zal geen gevolgen hebben op financieel en op zakelijk vlak. Ook het collectiebeheer, het personeelsbeleid en de veiligheid veranderen niet. De Museumstichting zorgt ervoor dat de autonome werking van de musea bij de overstap naar de stad Antwerpen op 1 januari 2018 behouden blijft.

Over de provinciale erfgoeddepots werd nog geen beslissing genomen.